Sommarbrev 2022

Sommarbrev juni 2022 till boende inom Rb Brf Norrköpingshus nr 321

Städdag 2022-04-23

Städdag lördag 23 April Det är dags för föreningens gemensamma Vårstädning. Den 16:e Oktober samlas vi kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför hus 287. Utrymmen, både ute och inne, skall fixas till. Under dagen serveras fika och något att äta till boende i föreningen som...

Parkeringar och Garage

Parkeringsbekymmer i Rambodal och i vår förening är fakta och välkänt i området. Vi har det antal parkeringar och garage som vi har och ingen mer mark att kunna utöka på. Man får ställa sig i kö till ett alternativ, får man p-plats så kan man ställa sig i kö för ett...

Husnummer

Styrelsen har beslutat att alla husnummren på radhusen kommer att bytas ut så att det blir enhetligt nu när det är nymålat och fint.

Årsstämma 2021

Föreningens årliga stämma kommer att hållas den 21/10 kl 18.00 i vår gemensamma samlingslokal på Rambogatan 347. Inbjudan och årsredovisning kommer i brevlådan