Välkommen till Riksbyggen Norrköpingshus 32

Vi är en bostadsrättsförening som är anslutna till Riksbyggen men större delen av arbetet utförs av styrelsen och vår arbetsgrupp. Föreningen finns i bostadsområdet Smedby/Rambodal. Här presenteras allmän information om föreningen och aktuell information till boende.

Hemsidan är senast uppdaterad mars 2019.

Senaste nytt

För att läsa tidigare meddelanden, gå till sidan Information till boende.

Viktig information om nya dörrar.

En första information gällande dörrbyte inom Brf Norrköpingshus nr 32

Styrelsen har nu avslutat upphandling om byte av dörrar inom föreningen.
Anbudet har gått till Svenska Skydd AB/ Trygg Säker Entreprenad AB.

Arbetet kommer att påbörjas runt v 38.

Nyckelutlämning kommer att ske vecka 35-36.

Punkthusen
Säkerhetsdörr klass 3 ståldörr med laminat utsida ek och insida vit.
Tittöga, ringklockaoch tidningshållare.
Balkongdörr: helglas med vit karm.
_______________________________________________________________

Radhusen
Entrédörr: vit med tre små glas likt bastu- och samlingslokalsdörr.
Balkongdörr: helglas med vit karm.
Förrådsdörr: vit
_________________________________________________________

Nytt låssystem till alla dörrar samt till garagen
Antal lägenhetsnycklar: 3 (Önskas fler nycklar står den boende för kostnaden själv)
Garage
Antal garagenycklar: 2
______________________________________________________________

Allmänna utrymmen
Nya dörrar i vitt.

Styrelsen har valt (utan att tillfråga nuvarande medlemmar) neutrala färger på dörrar för att det över tid är mer lämpligt och det blir mer lätt att ändra kulör på målningsbara ytor inom föreningen.

 Mer exakt information kommer senare när arbeten kommer igång.

Frågor och funderingar mejlas till styrelsen@brf32.com

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Brf Norrköpingshus nr 32

Sommarbrev 2019

Sommarbrev 2019                                                           2019-06-28

Här kommer lite information från styrelsen inför sommaren.

 • Vi har nu fina sommarblommor planterade vid entréerna. Även om det finns några som fått lite mer ansvar för att titta till dom och vattna, vill vi gärna uppmana alla boende att hålla ett öga på dom. Vattna och pyssla om dom så dom håller sig fina länge i sommarvärmen.
 • Från 1a juli finns en ny lag som förbjuder rökning på bland annat lekplatser och utanför entréer och lokaler. Det innebär att rökning inte är tillåten på våra lekplatser och vid entréerna som ligger i anslutning till lekplatserna och till vår samlingslokal. Vi får alla hjälpas åt att påminna varandra om detta nya förbud.
 • Firman som renoverat takutsprången på höghusen är klara med sitt arbete.
 • Det som pågår just nu är upphandling av nya dörrar till alla radhus, lägenheter, förråd och allmänna utrymmen. Även upphandling av nya lås till föreningens dörrar pågår. Dörrarna är på många håll slitna av väder och vind och ett nytt låssystem kommer öka säkerheten för alla boende. Förhoppningen är att det arbetet kommer att påbörjas i höst.
 • En upphandling gällande byte av ventilationsaggregat till höghusen pågår också. Aggregaten är gamla och det saknas reservdelar för att laga dom. Oklart i dagsläget när arbetet kommer sättas igång.
 • Vi vill även påminna om att felanmälan som gäller föreningen skall gå till styrelsen och inte till Riksbyggen. Vi har inget serviceavtal med Riksbyggen.
  Om man som boende vill ta hjälp av Riksbyggen för arbeten i bostaden får man bekosta det själv.
 • Systemet med laddning av taggar till gym och bastu har slutat fungera. Ny försäljning kommer att startas upp igen i augusti. Vi kör som vanligt sista onsdagen i månaden kl 19.30-20.00.
 • Styrelsen kommer att ta lite sommarledigt och sammanträder igen den 21/8. Mailen läses regelbundet men endast akuta fel eller ärenden kommer att behandlas.

Hoppas på en härlig sommar för er alla!

//Styrelsen BRF32

Vinterbrev till alla medlemmar

Informationsbrev till boende i Riksbyggen Bostadsrättsförening nr 32

 • Under höstens inspektion av garageportarna framkom att det finns en list på portarna som riskerar att lossna. De portar som behövs kommer att åtgärdas under vintern/våren. Det som kan orsaka att denna list lossnar är främst att man slår igen porten med en duns och inte stänger den försiktigt. Eventuella skador som uppstår på bilar ersätts bara genom den egna bilförsäkringen och man få således stå för kostnader själv. Så stäng försiktigt!
 • Vi vill även påminna om den allmänna informationen som gått ut till er som hyr garage i föreningen.
  Där informerade vi om att det endast är tillåtet att förvara ett motordrivet fordon, fyra (4) stycken däck och en mindre mängd (5 liter) brandfarlig vätska förvarat oåtkomligt för obehöriga. Har ni mot förmodan något annat förvarat i ert garage ber vi er omgående att avlägsna detta på grund av brandrisk.
 • Nu finns det åter kompostpåsar att hämta. De finns i sorteringsrummet utanför hus 287 eller i soprummet utanför hus 371. Det är bara dessa papperspåsar som får användas i föreningens komposter. Kom ihåg att föreningen betalar för att de hushållssopor som kastas inte innehåller matavfall. Om för mycket mat kastas där kan föreningen få straffavgift som kommer att debiteras alla boende.
 • På grund av för få ideella krafter så blev det inget valborgsfirande förra året. Inför detta år hoppas Rambodals Fritidsgård, som arrangerar firandet, att fler vill engagera sig. Kontakta Annika på fritidsgården om ni vill hjälpa till. Det behövs allt från kiosk/loppis/eldvakt mm.
  Annica Johansson, fritidsgard@norrkoping.se Fritidsgårdsföreståndare, Rambodals fritidsgård, Mobil: 0705747107, Telefon: +4611152984
 • Styrelsen sammanträder följande datum under året:
23e januari
20e februari
20e mars
24e april
15e maj
12e juni
21e augusti
18e september
16e oktober
13e november
12e december
Med reservation för ändringar och extra sammanträden.

 

 • Vårens städdag kommer att hållas den 27e april och höstens städdag kommer att hållas den 26e oktober.
 • Datum för årets årsmöte kommer att bli torsdagen den 24e oktober. Eventuella motioner inför stämman skall vara styrelsen till handa senast 31e juli.
 • För kontakt med styrelsen går det bra att maila, styrelsen@brf32.com, eller lägga en lapp i brevlådan vid styrelserummet i hus 287. Då styrelsen jobbar med detta på fritiden kan svar ibland dröja, likaså om något måste tas upp med hela styrelsen då vi bara sammanträder 1 gång i månaden. Kolla gärna in hemsidan också. Här finns mycket information! brf32.com
 • Läs gärna ”Vem svarar för underhållet” och ”Boendeinformation”. Båda är nyligen uppdaterade.

Vänliga hälsningar Styrelsen i Brf 32!

Viktiga datum för hösten

Föreningens ordinarie årsstämma kommer att hållas torsdagen den 25e oktober.
Vi ses i föreningens samlingslokal klockan 18.30.
Ytterligare information kommer i brevlådan tillsammans med anmälan och årsredovisning.

Föreningens höststäddag kommer att hållas lördagen den 20e oktober.
Vi hoppas på bra väder och att så många som möjligt kan delta.

Styrelsens ordinarie möten under hösten sker följande datum. 
16/10, 20/11 och 11/12.

Den fest som planerades med anledning av föreningens 30-årsfirande har fått flyttas fram pga tidsbrist. Styrelsen hoppas kunna genomföra den till våren/sommaren 2019.

Styrelsearbete

Att bo i en bostadsrätt innebär att vi gemensamt ansvarar för att förvalta våra fastigheter. Det arbetet sköts av föreningens styrelse som består av personer boende i föreningen.

Nu behöver styrelsen ha nya medlemmar. I styrelsen behövs många olika sorters kunskap och engagemang så alla är välkomna att lämna in en intresseanmälan till valberedningen.

Har ni frågor om de olika uppdragen eller vill ha ytterligare information tveka inte att kontakta valberedningen.

Mikael Sjödin: micke_5@bredband.net
Susanne Lindell : Susanne.lindell@ansvarochomsorg.se

Valberedningen vill gärna ha intresseanmälan så fort som möjligt men senast 18/10.