Välkommen till Riksbyggen Norrköpingshus 32

Vi är en bostadsrättsförening som är anslutna till Riksbyggen men större delen av arbetet utförs av styrelsen och vår arbetsgrupp. Föreningen finns i bostadsområdet Smedby/Rambodal. Här presenteras allmän information om föreningen och aktuell information till boende.


Hemsidan är senast uppdaterad 10/2-2018.

Senaste nytt

För att läsa tidigare meddelanden, gå till sidan Information till boende.

Information

Här kommer lite information från styrelsen.

 • Solariet har fått nya rör. Sola med försiktighet!
 • I slutet av augusti planerar styrelsen för att ha ett litet firande med anledning av att det är 30 år sedan föreningen bildades. Vi söker nu personer som är intresserade av att hjälpa till att planera och anordna detta. Tanken är att bilda en liten arbetsgrupp för firandet. Vi tar även tacksamt emot förslag på aktiviteter till dagen, främst riktade mot barn. I dagsläget är tanken att vi har ett firande här i området med aktiviteter under hela dagen och kvällen riktade till både unga och gamla. Mer information kommer när vi fått en arbetsgrupp.
 • På grund av mycket oaktsamt handlande i bastun har en omfattande fuktskada uppkommit. Detta innebär att bastun kommer att vara avstängd för fuktsanering fram till 31/8. Information kommer när bastun kan öppnas igen.
 • Städdagen denna vår hålls lördagen den 28/4.
  Vi samlas kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför hus 287. 
  Alla som hjälps åt bjuds på fika och mat under dagen.

Inför städdagen skall följande göras:

 • Cyklar i förråd och i cykelställ skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”april 2018”. Detta då vi vet att många flyttat och lämnat cyklar kvar.
 • Barnvagnar i barnvagnsförråd skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”april 2018”.
 • Även annat som pulkor och liknande skall märkas eller städas undan.
 • Saker som står i snickarbodarna skall även dessa vara märkta med ”lägenhetsnummer” och ”april 2018”.
 • Omärkta/felmärkta saker kommer att omhändertas/kastas på städdagen.

 

Hälsningar Styrelsen

Internkanalen

På grund av ett kabelfel så fungerar inte föreningens interna tv-kanal längre.

Styrelsen har fattat beslut om att inte åtgärda felet utan istället använda de informationskanaler som redan finns, hemsidan, mail och anslagstavlorna.

Kö till parkering och p-plats

Angående kö till p-plats och garage

Riksbyggen har sedan förra året ett nytt system för att stå i kö till och anmäla sig till lediga p-platser och garage.

Den som vill stå i kö måste själv gå in på deras hemsida och registrera sig för att sedan kunna anmäla intresse på de platser/garage som blir lediga. Den med längst kötid som anmält sig på platsen erbjuds den. Det är endast tillåtet att hyra en p-plats eller ett garage.

Denna hantering ansvarar Riksbyggen för och föreningen kan inte påverka detta. Om man inte kan registrera sig själv är man välkommen in till Riksbyggens kontor på Bråddgatan 15 så hjälper dom till. Eller ring deras kundtjänst 0771-860 860.

Läs gärna mer på Riksbyggens hemsida:

https://riksbyggen.se/kampanjer/Aktivko

https://www.riksbyggen.se/kampanjer/Aktivko/koportalen-sa-staller-du-dig-i-ko?_ga=2.109332038.276356490.1518257579-2101883827.1446645051

Angående byte av undercentral och hissar

Det arbete som påbörjats för att byta ut den central som styr värmen och tappvarmvattnet i föreningen är försenat. Det har kommit nya bestämmelser och nya produkter på marknaden vilket gör att styrelsen måste börja om hela processen med att ta in offerter och välja leverantör. Förhoppningen är att arbetet kommer att påbörjas under våren/sommaren 2018.

Renoveringen av hissarna i punkthusen kommer att påbörjas under våren. Det är i huvudsak det mekaniska som kommer att bytas ut. Det kan att innebära en del störning för de boende i husen men styrelsen hoppas på ert överseende.

Styrelsen

Styrelsens mötestider

Styrelsen sammanträder vid 11 ordinarie styrelsemöten under året. Därtill kommer extra möten vid särskilda ärenden och årsmötet.

Ärenden som kommer till styrelsen behandlas således på kommande möte och det kan därför dröja ett antal veckor innan ett beslut tas och återkoppling sker. Brådskande ärenden åtgärdas givetvis tidigare.

Datum för ordinarie sammanträden är följande: 9/1, 6/2, 13/3, 17/4, 8/5, 12/6, 28/8, 18/9, 16/10, 20/11, 11/12.

Övriga datum att planera in: 28/4 städdag, 25/10 årsmöte, 27/10 städdag.

Styrelsen

Höstbrev

Hej

Boka redan nu in höstens städdag den 21 oktober.
Vi samlas som vanligt vid redskapsbodarna utanför hus 287 kl 10,00. Alla cyklar och barnvagnar eller annat som förvaras på gårdar eller i allmänna utrymmen  ska märkas med ”okt 17” och ”lägenhetsnummer”, allt som inte är märkt kastas.

Föreningens årsmöte kommer att hållas den 26 oktober, kl 19,00 i samlingslokalen. Inbjudan och ytterligare information har delats ut.

På grund av upprepade klagomål till styrelsen så vill styrelsen påminna alla om följande:

 • Det råder p-förbud på gårdar och gräsmattor. Endast tillåtet att parkera 15 minuter i samband med i och urlastning.
 • Inte förvara cyklar som inte används på gård och i cykelställ, platsbrist.
 • Den som använder tvättstugan är också ansvarig för att städa den efter sig.
 • Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphusen. Styrelse kan omhänderta föremålen och man får hämta vid annat tillfälle.
 • Det är inte tillåtet att ställa upp dörrarna till trapphusen med klossar eller liknande.

Övrigt

Föreningen har inget serviceavtal med Riksbyggen. Det är inte tillåtet att ringa dit och anmäla sådant som faller under föreningens ansvar. Vill man anlita dom som privatperson för tex service får man betala det själv. Föreningen tar emot felanmälan via mail eller brev.

All kontakt med styrelsen sker via mejl (styrelsen@brf32.com) eller brev som lämnas i styrelsebrevlådan i hus 287. Styrelsen sammanträder en gång per månad och således kan inga svar förväntas inom några dagar eller vecka.
Gå in på vår hemsida för mer information om föreningen och läs även äldre nyheter.

Den vattenflödesmätning med åtgärder som gjorts är klar. Vi får avvakta de kommande åtgärderna, byte av undercentral, innan vi kan få förväntat resultat. Återkoppla gärna till styrelsen om ojämnt varmvattenflöde återkommer. Handdukstorkarna i punkthusen ska helst inte stängas av då detta ställer till det med vattenflödet.

Avlopp rensar man själv så långt man når, samma sak gäller med ventilation. Då ingår det att rensa vattenlås i handfat och golvbrunnar. Vid stopp längre ner i avloppet kontaktar man styrelsen.

Vid fukt/vattenskador i badrum prövas alltid ansvarsfrågan gällande om föreningens självrisk ska betalas av förening eller den boende. Föreningen har en självrisk på ca 30 000 kronor per skada. Beror skadan på bristande tätskikt prövar föreningen ansvarsfrågan. Bostadsrättshavare har skyldighet att underhålla inredning och utrustning i bad- och duschrum, innefattande underliggande skikt som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt på rummens väggar, golv och tak samt undertak.

Taggar och nycklar till gym och solariet säljs på fasta tider, sista onsdagen varje månad kl 19.30-20.00. Det är inte ok att ringa på hos styrelsemedlemmar om detta övrig tid. Mer info om tex betalning finns på hemsidan. (www.brf32.com)

Förändrad uthämtningstid av nyckel till samlingslokalen. Från och med nu gäller kl 10:00.

Hälsningar Styrelsen BRF32

Höstbrev