Välkommen till Riksbyggen Norrköpingshus 32

Vi är en bostadsrättsförening som är anslutna till Riksbyggen men större delen av arbetet utförs av styrelsen och vår arbetsgrupp. Föreningen finns i bostadsområdet Smedby/Rambodal. Här presenteras allmän information om föreningen och aktuell information till boende.


Hemsidan är senast uppdaterad 29/12 2017.

Senaste nytt

För att läsa tidigare meddelanden, gå till sidan Information till boende.

Styrelsens mötestider

Styrelsen sammanträder vid 11 ordinarie styrelsemöten under året. Därtill kommer extra möten vid särskilda ärenden och årsmötet.

Ärenden som kommer till styrelsen behandlas således på kommande möte och det kan därför dröja ett antal veckor innan ett beslut tas och återkoppling sker. Brådskande ärenden åtgärdas givetvis tidigare.

Datum för ordinarie sammanträden är följande: 9/1, 6/2, 13/3, 17/4, 8/5, 12/6, 28/8, 18/9, 16/10, 20/11, 11/12.

Övriga datum att planera in: 28/4 städdag, 25/10 årsmöte, 27/10 städdag.

Styrelsen

Höstbrev

Hej

Boka redan nu in höstens städdag den 21 oktober.
Vi samlas som vanligt vid redskapsbodarna utanför hus 287 kl 10,00. Alla cyklar och barnvagnar eller annat som förvaras på gårdar eller i allmänna utrymmen  ska märkas med ”okt 17” och ”lägenhetsnummer”, allt som inte är märkt kastas.

Föreningens årsmöte kommer att hållas den 26 oktober, kl 19,00 i samlingslokalen. Inbjudan och ytterligare information har delats ut.

På grund av upprepade klagomål till styrelsen så vill styrelsen påminna alla om följande:

  • Det råder p-förbud på gårdar och gräsmattor. Endast tillåtet att parkera 15 minuter i samband med i och urlastning.
  • Inte förvara cyklar som inte används på gård och i cykelställ, platsbrist.
  • Den som använder tvättstugan är också ansvarig för att städa den efter sig.
  • Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphusen. Styrelse kan omhänderta föremålen och man får hämta vid annat tillfälle.
  • Det är inte tillåtet att ställa upp dörrarna till trapphusen med klossar eller liknande.

Övrigt

Föreningen har inget serviceavtal med Riksbyggen. Det är inte tillåtet att ringa dit och anmäla sådant som faller under föreningens ansvar. Vill man anlita dom som privatperson för tex service får man betala det själv. Föreningen tar emot felanmälan via mail eller brev.

All kontakt med styrelsen sker via mejl (styrelsen@brf32.com) eller brev som lämnas i styrelsebrevlådan i hus 287. Styrelsen sammanträder en gång per månad och således kan inga svar förväntas inom några dagar eller vecka.
Gå in på vår hemsida för mer information om föreningen och läs även äldre nyheter.

Den vattenflödesmätning med åtgärder som gjorts är klar. Vi får avvakta de kommande åtgärderna, byte av undercentral, innan vi kan få förväntat resultat. Återkoppla gärna till styrelsen om ojämnt varmvattenflöde återkommer. Handdukstorkarna i punkthusen ska helst inte stängas av då detta ställer till det med vattenflödet.

Avlopp rensar man själv så långt man når, samma sak gäller med ventilation. Då ingår det att rensa vattenlås i handfat och golvbrunnar. Vid stopp längre ner i avloppet kontaktar man styrelsen.

Vid fukt/vattenskador i badrum prövas alltid ansvarsfrågan gällande om föreningens självrisk ska betalas av förening eller den boende. Föreningen har en självrisk på ca 30 000 kronor per skada. Beror skadan på bristande tätskikt prövar föreningen ansvarsfrågan. Bostadsrättshavare har skyldighet att underhålla inredning och utrustning i bad- och duschrum, innefattande underliggande skikt som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt på rummens väggar, golv och tak samt undertak.

Taggar och nycklar till gym och solariet säljs på fasta tider, sista onsdagen varje månad kl 19.30-20.00. Det är inte ok att ringa på hos styrelsemedlemmar om detta övrig tid. Mer info om tex betalning finns på hemsidan. (www.brf32.com)

Förändrad uthämtningstid av nyckel till samlingslokalen. Från och med nu gäller kl 10:00.

Hälsningar Styrelsen BRF32

Höstbrev

 

Avgiftsförändring och övrig information

Information till boende i Riksbyggen Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 32

Styrelsen i föreningen har nu beslutat om budgeten för föreningen under verksamhetsåret 1 juli 2017 – 30 juni 2018. Månadsavgifterna kommer att justeras enligt följande från 1 juli 2017. Då Riksbyggen bytt ekonomisystem kommer denna förändring att visas först på avierna för 4e kvartalet, okt-dec, och då debiteras i efterhand.

  • Kostnaden för fjärrvärme har ökat stadigt de senaste åren och styrelsen har beslutat att höja uttaget för fjärrvärme från kr 87 per kvm och år till kr 93 per kvm och år.

Om man har en lägenhet på 100 kvm innebär detta en ökning av avgiften på kr 50 per månad.

  • För att gradvis täcka det underskott som föreningen fått på grund av de förändrade avskrivningsreglerna, har styrelsen beslutat att höja månadsavgiften, exklusive avgiften för bredband, med 2%.

I genomsnitt innebär detta att en lägenhet på 100 kvm får en höjning av avgiften med kr 112 per månad.

Nu kan vi meddela att solariet är öppet igen efter att ha varit stängt då någon/några gjort åverkan på myntautomaten.

Riksbyggen har skapat ett nytt system för att hantera köer. För medlemmar i vår förening gäller det kö för garage och parkeringsplats. Se bifogat brev här.

Det har visat sig att det finns brevinkast som börjar bli trasiga. Styrelsen har beslutat att om den boende behöver ha inkastet lagat kommer det istället skruvas igen och en tidningsklämma monteras på väggen. Det är endast tidningen som delas ut vid lägenheterna. Posten läggs som vanligt i postfacken på entréplan.

Styrelsen har nu beslutat datum för möten under hösten.
Vanliga styrelsemöten kommer hållas 15/8, 12/9, 10/10, 7/11 och 5/12.

Höstens städdag kommer att hållas 21/10 och årsstämman hålls den 26/10.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i föreningen

Sommarbrev till medlemmarna

Sommarbrev till medlemmarna
.
Det pågår eller kommer startas en del arbete i föreningen just nu.
Styrelsen har beslutat att hyra ut en liten del av ett vindsutrymme i hus 371 för att låta Telia montera en 4G-mast. Vi har tagit del av undersökningar som inte visar på någon förhöjd risk för boende i närheten. Liknande master finns på många hus och byggnader. Arbetet med montering pågår.
.
Som ni vet gjordes en kontroll av föreningens blandare och dom vattenburna handdukstorkarna i punkthusen. Allt är i princip klart och arbetet håller på att avslutas.
.
En del i problemen med varmvattnet i föreningen är att undercentralen, som bland annat styr varmvattnet och värmen i elementen, är ålderstigen och behöver bytas. Arbete pågår med att ta in offerter och det troliga är att arbetet startar till hösten 2017. Det kommer innebära en ganska stor kostnad för föreningen.
.
Även punkthusens hissar är ålderstigna och ett större arbete med att byta ut/renovera alla hissar kommer att påbörjas inom kort. Firman ALT hissar har fått i uppdrag att utföra arbetet. Även detta kommer att medföra betydande kostnad.
.
Bastun har nu fått lite uppdatering i form av nya möbler. Ta gärna en titt!
.
I maj har föreningen budgetmöte för att ta ställning till kommande års budget. En mindre hyreshöjning kommer att ske men styrelsen återkommer när den är fastslagen. På de senaste avierna från Riksbyggen har det felaktigt stått att en ändring av avgiften är gjord. Det felet kan ha att göra med att dom bytt ekonomisystem.
.
Solariet har varit avstängt en tid då någon eller några gjort åverkan på myntautomaten. Styrelsen har nu beslutat att öppna den för användning igen någon gån innan sommaren efter att ha lagat myntinkastet. Känner någon till vem som förstört går det bra att kontakta styrelsen. Det går nu bara att betala solariet med 10-kronor.
.
Nu har vi fått en härlig vår ute och fler barn är ute och leker på gårdarna. Det vore jättebra om föräldrar och barn kunde hjälpas åt att plocka i ordning på gårdarna efter sig.
.
Även i utemiljön kommer det att arbetas. Ytan vid parkeringen bredvid hus 347 kommer att asfalteras vartefter då asfalten spruckit där.
.
Vi hoppas på en skön vår och en solig sommar. Styrelsens sista möte är den 20/6. Därefter tar vi lite sommarlov och sammanträder igen i augusti. Försäljningen av taggar till gymmet tar också uppehåll över sommaren, juli-augusti, så passa på att ladda inför sommaren den sista onsdagen i maj, 31/5 kl 19.30-20.00. Information finns på hemsidan för insättning av pengar mm. (brf32.com)
.
Styrelsen för BRF32.