Välkommen till Riksbyggen Norrköpingshus 32

 

Vi är en bostadsrättsförening som är anslutna till Riksbyggen men större delen av arbetet utförs av styrelsen och vår arbetsgrupp. Föreningen finns i bostadsområdet Smedby/Rambodal.

Här presenteras allmän information om föreningen och aktuell information till boende.


Hemsidan är senast uppdaterad 19/6 2016.

Senaste nytt

För att läsa tidigare meddelanden, gå till sidan Information till boende.

Betalning av gym

Glöm inte att vi har ett nytt sätt att betala för gymmet då vi vill minska vår kontanthantering.

Det finns nu ett konto där all inbetalning för gym skall göras. Handelsbanken, clearingnr: 6591, kontonr: 980767938.
Sätt in pengar ca 1 vecka innan. Märk inbetalningen med lägenhetsnummer och namn. Visa sedan upp ett kvitto eller ett kontoutdrag vid laddningen/köpet av taggen som sker den sista onsdagen varje månad.

1 månad 120 kr, 6 månader 600 kr, 12 månader 1000 kr.

Kommande datum för försäljning är 31/8, 28/9, 26/10 osv.

Angående nybyggnationen på Rambogatan

Här kommer lite information från hyresbostäder angående det hus som ska byggas på andra sidan Rambogatan.

Entreprenören NCC har delat ut information till de boende i närheten av vår tomt om att mark- och schaktarbeten kommer att påbörjas under sommaren. Under vecka 32-ca vecka 35 kommer pålningsarbeten att utföras vilket kommer att medföra en ökad ljud- och bullernivå. Därefter kommer kranmontage och grundläggningsarbeten att startas upp.

Vi från Hyresbostäder vill informera om att det är till NCC ni vänder er om uppkommer frågor om det kommande pålningsarbetet. NCC når ni via 011-210600. Detta så att frågor mm hamnar på rätt ställe. Övriga frågor kan ni gärna förmedla via mig så ser jag till att de hamnar på rätt ställe i vår organisation.

I skrivande stund har ca 250 intressenter anmält sig via vår hemsida och andra forum och det är vi mycket glada för. Det visar på ett stort intresse för hyresrätter i Rambodal. Under hösten kommer vi att intensifiera vår marknadsföring och lansering och påbörjad uthyrning är planerad till ca 1 år före inflyttning, dvs februari 2017 (inflyttning är februari 2018).

Hälsningar
Thomas Gustafsson
Uthyrningschef Nyproduktion
Hyresbostäder
011-21 16 83

Informationsbrev

Här kommer ett informationsbrev med viktig information till föreningens alla boende.

Informationsbrev

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar!

Vårens städdag 23/4

Nu är våren på gång och det är dags för föreningens gemensamma städdag.

Vi samlas som vanligt den 23/4 kl 10.00 utanför redskapsboden vid hus 287. 

Tillsammans fixar vi till våra gårdar och gemensamma innemiljö.

Alla som deltar bjuds på fika och något att äta under dagen.

Inför städdagen skall alla cyklar, i cykelställ och cykelrum märkas med ”april 2016” och ”lägenhetsnummer”. Även barnvagnar och annat som förvaras i gemensamma utrymmen skall märkas eller städas undan. Felmärkta eller omärkta cyklar och saker kommer att kastas på städdagen.

Välkomna önskar Styrelsen BRF32

Angående värmen i husen

Under vintern har styrelsen fått en del frågor angående värmen i husen. Här kommer lite allmän information.

Värmen i våra fastigheter styrs helt per automatik av utomhustemperaturen – ju kallare det är ute desto mer värme i elementen. Så när temperaturen utomhus sjunker går värmen igång i våra hus. Det kan dock ta något dygn innan den som bor i huset känner av det – eftersom det tar tid innan värmen hunnit sprida sig ordentligt i hela huset. Likaså sjunker värmen i elementen när temperaturen stiger utomhus.

Det ska vara ca 21 grader i den s k komfortzonen (mitt i rummet 1,20 meter över golvet), och att det finns ett ”spelrum” på 4 grader vid golv/ytterväggar och tak. Det vill säga, det kan vara 17 grader på golvet, men det måste vara 21 grader i komfortzonen.

Ett av de vanligaste problemen vid låg temperatur är att stora möbler har felplacerats framför elementen. Där hindrar de luftcirkulationen och värmetransporterna i bostaden. Ge värmen fritt spelrum så den lätt kan cirkulera i bostaden.

Det är även viktigt att se till att fönster och dörrar är tätade på ett bra sätt. Det är den boendes ansvar att underhålla tätlister och liknande. Ta kontakt med lämplig firma om du/ni behöver hjälp att se över detta.

Bifogar även en länk till ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer inomhus” för den som vill läsa lite mer.

Hälsningar Styrelsen

 

 

Ladda ner

 

Föreningens stadgar

Årsredovisningen för 2014-15
Årsredovisningen för 2013-14
Årsredovisningen för 2012–13
Protokollet från Årsstämman 15-10-28
Protokollet från Årsstämman 14-10-23
Protokollet från Årsstämman 13-10-24

Boendeinformation. Information om det mesta som gäller den boende i föreningen. Mycket bra att läsa för dig som är nyinflyttad.

 

Foldern Vem svarar för underhållet? innehåller information om vem som ansvarar för vad när man äger en bostadsrätt.