Information till boende

Information till boende sker i första hand via föreningens hemsida, mail och genom anslag på anslagstavlorna vid rummen för sopor och kompost och i punkthusens entréer.

Gå in regelbundet för att hålla er uppdaterade.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att skapa en inloggning för Mina Sidor på Riksbyggens hemsida (www.Riksbyggen.se). Där erhåller man också information om föreningen samt att man kan anmäla autogiro, ställa sig till kö för parkering och garage och så vidare.

Kom ihåg att anmäla eller förnya din epost-adress till styrelsen@brf32.com, alternativt lämna en lapp i styrelsebrevlådan i hus 287 så att du inte missar informationsutskicken

Städdag höst 17/10-2020

Vi hoppas på att kunna genomföra höstens städdag med tanke på Coronapandemin.

Det är fortfarande saker som bör fixas och städas för att underhålla våra gårdar och gemensamma utrymmen (som b.la tvättstugor, bastu, samlingslokal, sopa upp grus)Ni som kan och har möjlighet att komma ut hjälpa med något är

Varmt Välkomna till en samling vid garagen vid 287 kl.10.00.
Styrelsen och arbetsgruppen kommer att finnas på plats.
Kaffe kommer att serveras

Årsstämma 2020

Föreningens årliga stämma kommer att hållas den 29/10 kl 18.00 i vår gemensamma samlingslokal på Rambogatan 347.

Inbjudan och årsredovisning kommer i brevlådan.

Städdag 25 april

På grund av Coronapandemin så har styrelsen beslutat att ställa in städdagen.
Det är fortfarande saker som bör fixas och städas för att underhålla våra gårdar och gemensamma utrymmen (som b.la tvättstugor, bastu, samlingslokal, sopa upp grus)Ni som kan och har möjlighet att komma ut hjälpa med något är

Varmt Välkomna till en samling vid garagen vid 287 kl.10.00.
Styrelsen och arbetsgruppen kommer att finnas på plats.
Kaffe kommer att serveras.

Komposteringsmaskinerna

Vad händer med våra komposteringsmaskiner?

Efter flera och omfattande renoveringar av våra kompostmaskiner så har styrelsen påbörjat arbete med att avveckla dem. De kommer att ersättas av komposteringskärl. Arbetet är påbörjat i kompostrummet vid punkthuset 347. Kompostmaskinen vid gården 287 kommer vi försöka ha i drift tills det är klart.

Vi ber ha överseende med eventuella stopp och inte ställa kompostpåsar på golvet.

Årsmöte 24/10 kl 18.00

Föreningens årliga stämma kommer att hållas den 24/10 kl 18.00 i vår gemensamma samlingslokal på Rambogatan 347.

Inbjudan och årsredovisning kommer i brevlådan.

Städdag 26/10 kl 10.00

Städdag lördag 26 oktober

Det är dags för föreningens gemensamma höststädning.
Vi samlas kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför hus 287.
Utrymmen, både ute och inne, skall fixas till.
Under dagen serveras fika och korv
till boende i föreningen som hjälper till.

Inför städdagen skall följande göras:

 • Cyklar i förråd och i cykelställ skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”oktober 2019”. Detta då vi vet att många flyttat och lämnat cyklar kvar.
 • Barnvagnar i barnvagnsförråd skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”oktober 2019”.
 • Även annat som pulkor, trampbilar och liknande skall märkas eller städas undan.
 • Saker som står i snickarbodarna skall även dessa vara märkta med lägenhetsnummer och ”oktober 2019”.
 • Omärkta/Felmärkta saker kommer att omhändertas/kastas på städdagen! 
 • På vindarna skall inget förvaras i gångarna. Allt som står där kastas direkt på städdagen.

Välkomna önskar Styrelsen BRF32

Information till boende, städdag, årsmöte mm.


Informationsbrev till medlemmarna i Brf 32                   Norrköping 2019-09-19

Varmvatten
Arbetet med att byta undercentralen som styr flödet av varmvatten och värme är klar. Under vintern, när flödet av värme i elementen kommer igång, skall den sista injusteringen av flödet göras.

Sedan tidigare har föreningen en rutin där temperaturen på varmvattnet höjs en gång i månaden för att på så sätt minska risken för att bakterier som Legionella kan växa i rörsystemet. Denna rutin kommer att fortgå nu när systemet är bytt.

Gym
Som vi tidigare informerat om så har datorn som laddar taggarna till gymmet gått sönder och därför kan inga taggar laddas just nu. En ny dosa har nu installerats och numera kommer det vara taggen (den färgade delen) i nya lägenhetsnyckeln som fungerar till gymmet. De som har betalt för gymmet kommer därför nu att kunna använda den röda taggen/nyckeln till gymmet. Däremot kommer nya betalningar inte kunna laddas på nya nycklar förrän 1 januari 2020.
Nu rutin skapas dessutom:
Till gymmet kommer bara 6 eller 12 månader att kunna köpas. Kostnaden är den samma som tidigare, 600kr respektive 1000kr. Taggen laddas från den 1e varje månad.
Betalning görs till föreningens konto i Handelsbanken, clearingnr: 6591, kontonr: 980767938. Därefter skickas ett mail till gunnar.allerth@brf32.commed information om vilket lägenhetsnummerdet gäller, vilken tidsperiodavgiften avser och på vilken/vilka nycklar/färgsom tillgång till gym skall laddas på. (OBS barn under 18 år får inte ha tillgång till gymmet) Därefter laddas taggen.

Dörrbyte och nycklar
Just nu pågår byte av dörrar i föreningen. Se det separata papper som lades i allas brevlådor för att se tid då just din dörr byts.

Städdag
Höstens städdag är planerad till lördagen den 26e oktober. Vi ses som vanligt utanför redskapsbodarna vid hus 287 kl 10.00.
Som vanligt ska alla cyklar i cykelställ och cykelförråd märkas med ”okt 2019”.
Samma sak gäller allt i barnvagnsrummen.
Det som inte märks kommer att slängas.
På städdagen så kommer allt som står/ligger utanför vindsförråden att slängas. Inget får förvaras utanför förråden.
Fika och lite förtäring serveras till de som är med och hjälper till på städdagen.

Årsmöte
Årets föreningsstämma är planerad till torsdagen den 24e oktober. Vi ses kl 18.00 i föreningens samlingslokal. Inbjudan och årsredovisning kommer i brevlådorna.

P-platser
Vi vill påminna om den rutin som finns för att ansöka om p-plats eller garage. Gå in på Riksbyggens hemsida och skaffa ett konto för att där ställa dig i kö.

Parkering förbjuden
Tyvärr måste styrelsen som åter påminna om att det råder parkeringsförbud på våra gårdar. 10-15 minuter är tillåtet för lastning och lossning, inget mer.

Alla som bor i vår förening har skyldighet att se till att alla som kommer på besök följer föreningens regler, inklusive företag som utför arbete i bostaden.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Viktig information om nya dörrar.

En första information gällande dörrbyte inom Brf Norrköpingshus nr 32

Styrelsen har nu avslutat upphandling om byte av dörrar inom föreningen.
Anbudet har gått till Svenska Skydd AB/ Trygg Säker Entreprenad AB.

Arbetet kommer att påbörjas runt v 38.

Nyckelutlämning kommer att ske vecka 35-36.

Punkthusen
Säkerhetsdörr klass 3 ståldörr med laminat utsida ek och insida vit.
Tittöga, ringklockaoch tidningshållare.
Balkongdörr: helglas med vit karm.
_______________________________________________________________

Radhusen
Entrédörr: vit med tre små glas likt bastu- och samlingslokalsdörr.
Balkongdörr: helglas med vit karm.
Förrådsdörr: vit
_________________________________________________________

Nytt låssystem till alla dörrar samt till garagen
Antal lägenhetsnycklar: 3 (Önskas fler nycklar står den boende för kostnaden själv)
Garage
Antal garagenycklar: 2
______________________________________________________________

Allmänna utrymmen
Nya dörrar i vitt.

Styrelsen har valt (utan att tillfråga nuvarande medlemmar) neutrala färger på dörrar för att det över tid är mer lämpligt och det blir mer lätt att ändra kulör på målningsbara ytor inom föreningen.

 Mer exakt information kommer senare när arbeten kommer igång.

Frågor och funderingar mejlas till styrelsen@brf32.com

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Brf Norrköpingshus nr 32

Sommarbrev 2019

Sommarbrev 2019                                                           2019-06-28

Här kommer lite information från styrelsen inför sommaren.

 • Vi har nu fina sommarblommor planterade vid entréerna. Även om det finns några som fått lite mer ansvar för att titta till dom och vattna, vill vi gärna uppmana alla boende att hålla ett öga på dom. Vattna och pyssla om dom så dom håller sig fina länge i sommarvärmen.
 • Från 1a juli finns en ny lag som förbjuder rökning på bland annat lekplatser och utanför entréer och lokaler. Det innebär att rökning inte är tillåten på våra lekplatser och vid entréerna som ligger i anslutning till lekplatserna och till vår samlingslokal. Vi får alla hjälpas åt att påminna varandra om detta nya förbud.
 • Firman som renoverat takutsprången på höghusen är klara med sitt arbete.
 • Det som pågår just nu är upphandling av nya dörrar till alla radhus, lägenheter, förråd och allmänna utrymmen. Även upphandling av nya lås till föreningens dörrar pågår. Dörrarna är på många håll slitna av väder och vind och ett nytt låssystem kommer öka säkerheten för alla boende. Förhoppningen är att det arbetet kommer att påbörjas i höst.
 • En upphandling gällande byte av ventilationsaggregat till höghusen pågår också. Aggregaten är gamla och det saknas reservdelar för att laga dom. Oklart i dagsläget när arbetet kommer sättas igång.
 • Vi vill även påminna om att felanmälan som gäller föreningen skall gå till styrelsen och inte till Riksbyggen. Vi har inget serviceavtal med Riksbyggen.
  Om man som boende vill ta hjälp av Riksbyggen för arbeten i bostaden får man bekosta det själv.
 • Systemet med laddning av taggar till gym och bastu har slutat fungera. Ny försäljning kommer att startas upp igen i augusti. Vi kör som vanligt sista onsdagen i månaden kl 19.30-20.00.
 • Styrelsen kommer att ta lite sommarledigt och sammanträder igen den 21/8. Mailen läses regelbundet men endast akuta fel eller ärenden kommer att behandlas.

Hoppas på en härlig sommar för er alla!

//Styrelsen BRF32

Vinterbrev till alla medlemmar

Informationsbrev till boende i Riksbyggen Bostadsrättsförening nr 32

 • Under höstens inspektion av garageportarna framkom att det finns en list på portarna som riskerar att lossna. De portar som behövs kommer att åtgärdas under vintern/våren. Det som kan orsaka att denna list lossnar är främst att man slår igen porten med en duns och inte stänger den försiktigt. Eventuella skador som uppstår på bilar ersätts bara genom den egna bilförsäkringen och man få således stå för kostnader själv. Så stäng försiktigt!
 • Vi vill även påminna om den allmänna informationen som gått ut till er som hyr garage i föreningen.
  Där informerade vi om att det endast är tillåtet att förvara ett motordrivet fordon, fyra (4) stycken däck och en mindre mängd (5 liter) brandfarlig vätska förvarat oåtkomligt för obehöriga. Har ni mot förmodan något annat förvarat i ert garage ber vi er omgående att avlägsna detta på grund av brandrisk.
 • Nu finns det åter kompostpåsar att hämta. De finns i sorteringsrummet utanför hus 287 eller i soprummet utanför hus 371. Det är bara dessa papperspåsar som får användas i föreningens komposter. Kom ihåg att föreningen betalar för att de hushållssopor som kastas inte innehåller matavfall. Om för mycket mat kastas där kan föreningen få straffavgift som kommer att debiteras alla boende.
 • På grund av för få ideella krafter så blev det inget valborgsfirande förra året. Inför detta år hoppas Rambodals Fritidsgård, som arrangerar firandet, att fler vill engagera sig. Kontakta Annika på fritidsgården om ni vill hjälpa till. Det behövs allt från kiosk/loppis/eldvakt mm.
  Annica Johansson, fritidsgard@norrkoping.se Fritidsgårdsföreståndare, Rambodals fritidsgård, Mobil: 0705747107, Telefon: +4611152984
 • Styrelsen sammanträder följande datum under året:
23e januari
20e februari
20e mars
24e april
15e maj
12e juni
21e augusti
18e september
16e oktober
13e november
12e december
Med reservation för ändringar och extra sammanträden.

 

 • Vårens städdag kommer att hållas den 27e april och höstens städdag kommer att hållas den 26e oktober.
 • Datum för årets årsmöte kommer att bli torsdagen den 24e oktober. Eventuella motioner inför stämman skall vara styrelsen till handa senast 31e juli.
 • För kontakt med styrelsen går det bra att maila, styrelsen@brf32.com, eller lägga en lapp i brevlådan vid styrelserummet i hus 287. Då styrelsen jobbar med detta på fritiden kan svar ibland dröja, likaså om något måste tas upp med hela styrelsen då vi bara sammanträder 1 gång i månaden. Kolla gärna in hemsidan också. Här finns mycket information! brf32.com
 • Läs gärna ”Vem svarar för underhållet” och ”Boendeinformation”. Båda är nyligen uppdaterade.

Vänliga hälsningar Styrelsen i Brf 32!

Viktiga datum för hösten

Föreningens ordinarie årsstämma kommer att hållas torsdagen den 25e oktober.
Vi ses i föreningens samlingslokal klockan 18.30.
Ytterligare information kommer i brevlådan tillsammans med anmälan och årsredovisning.

Föreningens höststäddag kommer att hållas lördagen den 20e oktober.
Vi hoppas på bra väder och att så många som möjligt kan delta.

Styrelsens ordinarie möten under hösten sker följande datum. 
16/10, 20/11 och 11/12.

Den fest som planerades med anledning av föreningens 30-årsfirande har fått flyttas fram pga tidsbrist. Styrelsen hoppas kunna genomföra den till våren/sommaren 2019.

Styrelsearbete

Att bo i en bostadsrätt innebär att vi gemensamt ansvarar för att förvalta våra fastigheter. Det arbetet sköts av föreningens styrelse som består av personer boende i föreningen.

Nu behöver styrelsen ha nya medlemmar. I styrelsen behövs många olika sorters kunskap och engagemang så alla är välkomna att lämna in en intresseanmälan till valberedningen.

Har ni frågor om de olika uppdragen eller vill ha ytterligare information tveka inte att kontakta valberedningen.

Mikael Sjödin: micke_5@bredband.net
Susanne Lindell : Susanne.lindell@ansvarochomsorg.se

Valberedningen vill gärna ha intresseanmälan så fort som möjligt men senast 18/10.

 

Bredbandsleverantör

Då Bredbandsbolaget och Telenor gått ihop är det nu Telenor som är vår leverantör av bredband och telefoni enligt vårt kollektiva avtal. Alla villkor fortsätter som tidigare.

Vid fel och frågor kontaktas Telenor på www.telenor.se eller 020-222 222.

Sommarinformation!

Sommarbrev till medlemmar i Riksbyggen Brf Norrköpingshus 32

 • Den 12/6 har styrelsen sitt sista möte för våren och tar lite ledigt fram till 28/8 då nästa möte hålls. Under sommaren åtgärdas endas akuta ärenden. Kontakt med styrelsen sker främst via mail styrelsen@brf32.com
 • Styrelsen uppmanar alla att hjälpas åt med våra blomlådor utanför punkthusen.
  Blommorna behöver vattnas och det behöver rensas i lådorna.
 • Häckklippning sker av arbetsgruppen när tid finnes. Upplever man att buskar och så vidare behöver ansas så får vi alla hjälpas åt med det.
 • Föreningen har ingen anställd person för gårdsskötsel och städning av övriga uteytor.
  Vissa av våra lekplatser på gårdarna städas inte överhuvudtaget inte av de som nyttjar dem, leksaker ligger spridda över hela uteytorna. Lekplatserna ska städas varje dag efter användning. Sand ska sopas upp och leksaker ska inte ligga/finnas kvar på kvällen. Fortsättningsvis kommer leksaker att samlas ihop och slängas, dessa kommer inte att återfås. Var och en får ta sitt ansvar, man kan inte förvänta sig att någon annan gör/ordnar det man själv orsakar.
 • Återigen påminner styrelsen om att det inte är tillåtet att förvara någonting i trapphusen. Det är inte ok att ställa ut soppåsar för bara en stund som många tycker, inga cyklar, barnvagnar, skor och så vidare. Det är inte tillåtet att ha barn-elbilar och ladda dessa i trapphusen. Detta vet alla och alla har fått denna information ett antal gånger så det borde inte finnas så mycket i trapphusen som trots allt finns.
 • Viktiga datum för hösten är:
  20/10 är det dags för städdagoch den 25/10 håller föreningen årsstämma.
  Styrelsens mötesdagar är 18/9, 16/10, 20/11 och 11/12.
 • Nu är det ju härligt väder och många vill grilla. På balkongerna i föreningen är det tillåtet att grilla med elgrill eller gasolgrill. Tänk dock på att visa hänsyn till dina grannar då det kan ryka och dofta en hel del när man grillar. Att grilla med kol eller briketter är således inte tillåtet på balkonger.
 • Vi vill påminna om föreningens 30-årsfirande. Styrelsen vill gärna att ni medlemmar i vår gemensamma förening skall vara med och planera för vårt firande och eftersöker er som vill hjälpa till och påverka. Hör av er via mail till styrelsen@brf32.com

 

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar!

 

Information

Här kommer lite information från styrelsen.

 • Solariet har fått nya rör. Sola med försiktighet!
 • I slutet av augusti planerar styrelsen för att ha ett litet firande med anledning av att det är 30 år sedan föreningen bildades. Vi söker nu personer som är intresserade av att hjälpa till att planera och anordna detta. Tanken är att bilda en liten arbetsgrupp för firandet. Vi tar även tacksamt emot förslag på aktiviteter till dagen, främst riktade mot barn. I dagsläget är tanken att vi har ett firande här i området med aktiviteter under hela dagen och kvällen riktade till både unga och gamla. Mer information kommer när vi fått en arbetsgrupp.
 • På grund av mycket oaktsamt handlande i bastun har en omfattande fuktskada uppkommit. Detta innebär att bastun kommer att vara avstängd för fuktsanering fram till 31/8. Information kommer när bastun kan öppnas igen.
 • Städdagen denna vår hålls lördagen den 28/4.
  Vi samlas kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför hus 287. 
  Alla som hjälps åt bjuds på fika och mat under dagen.

Inför städdagen skall följande göras:

 • Cyklar i förråd och i cykelställ skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”april 2018”. Detta då vi vet att många flyttat och lämnat cyklar kvar.
 • Barnvagnar i barnvagnsförråd skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”april 2018”.
 • Även annat som pulkor och liknande skall märkas eller städas undan.
 • Saker som står i snickarbodarna skall även dessa vara märkta med ”lägenhetsnummer” och ”april 2018”.
 • Omärkta/felmärkta saker kommer att omhändertas/kastas på städdagen.

 

Hälsningar Styrelsen

Bra länkar:
Riksbyggen www.riksbyggen.se
Riksbyggens intresseförening www.ifbrfn.se
Bredbandsbolaget www.telenor.se
Kompostmaskin www.joarform.se 
Com Hem www.comhem.se