Information till boende

Information till boende sker i första hand via föreningens hemsida, mail och genom anslag på anslagstavlorna vid rummen för sopor och kompost och i punkthusens entréer.

Gå in regelbundet för att hålla er uppdaterade.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att skapa en inloggning för Mina Sidor på Riksbyggens hemsida (www.Riksbyggen.se). Där erhåller man också information om föreningen samt att man kan anmäla autogiro, ställa sig till kö för parkering och garage och så vidare.

Kom ihåg att anmäla eller förnya din epost-adress till styrelsen@brf32.com, alternativt lämna en lapp i styrelsebrevlådan i hus 287 så att du inte missar informationsutskicken

GRILLNING PÅ BALKONG

Till alla medlemmar i föreningen som har balkong

För alla medlemmars säkerhet så är det förbjudet att använda kolgrill på balkongerna. Att grilla på en balkong, inglasad balkong eller direkt under en annan balkong innebär en hel del risker och faror som exempelvis att man kan orsaka en brand, drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaser inte ventileras bort. Om du vill grilla på balkongen bör du använda en elektrisk grill eller gasolgrill.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Norrköpingshus nr.32

Ang Träningslokalen

På förekommen anledning: 
Boende i detta hus har påtalat att det på senare tid hörs mycket ljud från träningslokalen.
Träna gärna hårt, men tänk på att inte släppa ned vikter på golvet. Alla måste anpassa sin träning efter detta. Om det inte blir bättre så kommer styrelsen att tvingas stänga ned gymmet.
Vi måste alla hjälpas åt att ta hänsyn.

Städdag 24/4-2021

Städdag lördag 24 april

Det är dags för föreningens gemensamma vårstädning.

Den 24:e april samlas vi kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför hus 287.

Utrymmen, både ute och inne, skall fixas till.

Under dagen serveras fika och något att äta till boende i föreningen som hjälper till!

Inför städdagen skall följande göras:

· Cyklar i förråd och i cykelställ skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”april 2021”. Detta då vi vet att många flyttat och lämnat cyklar kvar.

· Barnvagnar i barnvagnsförråd skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”april 2021”.

· Även annat som pulkor och liknande skall märkas eller städas undan.

· Saker som står i snickarbodarna skall även dessa vara märkta med ”lägenhetsnummer” och ”april 2021”.

· Omärkta/felmärkta saker kommer att omhändertas/kastas på städdagen.

Välkomna önskar Styrelsen, BRF32.com

Städdag höst 17/10-2020

Vi hoppas på att kunna genomföra höstens städdag med tanke på Coronapandemin.

Det är fortfarande saker som bör fixas och städas för att underhålla våra gårdar och gemensamma utrymmen (som b.la tvättstugor, bastu, samlingslokal, sopa upp grus)Ni som kan och har möjlighet att komma ut hjälpa med något är

Varmt Välkomna till en samling vid garagen vid 287 kl.10.00.
Styrelsen och arbetsgruppen kommer att finnas på plats.
Kaffe kommer att serveras

Årsstämma 2020

Föreningens årliga stämma kommer att hållas den 29/10 kl 18.00 i vår gemensamma samlingslokal på Rambogatan 347.

Inbjudan och årsredovisning kommer i brevlådan.

Städdag 25 april

På grund av Coronapandemin så har styrelsen beslutat att ställa in städdagen.
Det är fortfarande saker som bör fixas och städas för att underhålla våra gårdar och gemensamma utrymmen (som b.la tvättstugor, bastu, samlingslokal, sopa upp grus)Ni som kan och har möjlighet att komma ut hjälpa med något är

Varmt Välkomna till en samling vid garagen vid 287 kl.10.00.
Styrelsen och arbetsgruppen kommer att finnas på plats.
Kaffe kommer att serveras.

Komposteringsmaskinerna

Vad händer med våra komposteringsmaskiner?

Efter flera och omfattande renoveringar av våra kompostmaskiner så har styrelsen påbörjat arbete med att avveckla dem. De kommer att ersättas av komposteringskärl. Arbetet är påbörjat i kompostrummet vid punkthuset 347. Kompostmaskinen vid gården 287 kommer vi försöka ha i drift tills det är klart.

Vi ber ha överseende med eventuella stopp och inte ställa kompostpåsar på golvet.

Årsmöte 24/10 kl 18.00

Föreningens årliga stämma kommer att hållas den 24/10 kl 18.00 i vår gemensamma samlingslokal på Rambogatan 347.

Inbjudan och årsredovisning kommer i brevlådan.

Städdag 26/10 kl 10.00

Städdag lördag 26 oktober

Det är dags för föreningens gemensamma höststädning.
Vi samlas kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför hus 287.
Utrymmen, både ute och inne, skall fixas till.
Under dagen serveras fika och korv
till boende i föreningen som hjälper till.

Inför städdagen skall följande göras:

 • Cyklar i förråd och i cykelställ skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”oktober 2019”. Detta då vi vet att många flyttat och lämnat cyklar kvar.
 • Barnvagnar i barnvagnsförråd skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”oktober 2019”.
 • Även annat som pulkor, trampbilar och liknande skall märkas eller städas undan.
 • Saker som står i snickarbodarna skall även dessa vara märkta med lägenhetsnummer och ”oktober 2019”.
 • Omärkta/Felmärkta saker kommer att omhändertas/kastas på städdagen! 
 • På vindarna skall inget förvaras i gångarna. Allt som står där kastas direkt på städdagen.

Välkomna önskar Styrelsen BRF32

Information till boende, städdag, årsmöte mm.


Informationsbrev till medlemmarna i Brf 32                   Norrköping 2019-09-19

Varmvatten
Arbetet med att byta undercentralen som styr flödet av varmvatten och värme är klar. Under vintern, när flödet av värme i elementen kommer igång, skall den sista injusteringen av flödet göras.

Sedan tidigare har föreningen en rutin där temperaturen på varmvattnet höjs en gång i månaden för att på så sätt minska risken för att bakterier som Legionella kan växa i rörsystemet. Denna rutin kommer att fortgå nu när systemet är bytt.

Gym
Som vi tidigare informerat om så har datorn som laddar taggarna till gymmet gått sönder och därför kan inga taggar laddas just nu. En ny dosa har nu installerats och numera kommer det vara taggen (den färgade delen) i nya lägenhetsnyckeln som fungerar till gymmet. De som har betalt för gymmet kommer därför nu att kunna använda den röda taggen/nyckeln till gymmet. Däremot kommer nya betalningar inte kunna laddas på nya nycklar förrän 1 januari 2020.
Nu rutin skapas dessutom:
Till gymmet kommer bara 6 eller 12 månader att kunna köpas. Kostnaden är den samma som tidigare, 600kr respektive 1000kr. Taggen laddas från den 1e varje månad.
Betalning görs till föreningens konto i Handelsbanken, clearingnr: 6591, kontonr: 980767938. Därefter skickas ett mail till gunnar.allerth@brf32.commed information om vilket lägenhetsnummerdet gäller, vilken tidsperiodavgiften avser och på vilken/vilka nycklar/färgsom tillgång till gym skall laddas på. (OBS barn under 18 år får inte ha tillgång till gymmet) Därefter laddas taggen.

Dörrbyte och nycklar
Just nu pågår byte av dörrar i föreningen. Se det separata papper som lades i allas brevlådor för att se tid då just din dörr byts.

Städdag
Höstens städdag är planerad till lördagen den 26e oktober. Vi ses som vanligt utanför redskapsbodarna vid hus 287 kl 10.00.
Som vanligt ska alla cyklar i cykelställ och cykelförråd märkas med ”okt 2019”.
Samma sak gäller allt i barnvagnsrummen.
Det som inte märks kommer att slängas.
På städdagen så kommer allt som står/ligger utanför vindsförråden att slängas. Inget får förvaras utanför förråden.
Fika och lite förtäring serveras till de som är med och hjälper till på städdagen.

Årsmöte
Årets föreningsstämma är planerad till torsdagen den 24e oktober. Vi ses kl 18.00 i föreningens samlingslokal. Inbjudan och årsredovisning kommer i brevlådorna.

P-platser
Vi vill påminna om den rutin som finns för att ansöka om p-plats eller garage. Gå in på Riksbyggens hemsida och skaffa ett konto för att där ställa dig i kö.

Parkering förbjuden
Tyvärr måste styrelsen som åter påminna om att det råder parkeringsförbud på våra gårdar. 10-15 minuter är tillåtet för lastning och lossning, inget mer.

Alla som bor i vår förening har skyldighet att se till att alla som kommer på besök följer föreningens regler, inklusive företag som utför arbete i bostaden.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Viktig information om nya dörrar.

En första information gällande dörrbyte inom Brf Norrköpingshus nr 32

Styrelsen har nu avslutat upphandling om byte av dörrar inom föreningen.
Anbudet har gått till Svenska Skydd AB/ Trygg Säker Entreprenad AB.

Arbetet kommer att påbörjas runt v 38.

Nyckelutlämning kommer att ske vecka 35-36.

Punkthusen
Säkerhetsdörr klass 3 ståldörr med laminat utsida ek och insida vit.
Tittöga, ringklockaoch tidningshållare.
Balkongdörr: helglas med vit karm.
_______________________________________________________________

Radhusen
Entrédörr: vit med tre små glas likt bastu- och samlingslokalsdörr.
Balkongdörr: helglas med vit karm.
Förrådsdörr: vit
_________________________________________________________

Nytt låssystem till alla dörrar samt till garagen
Antal lägenhetsnycklar: 3 (Önskas fler nycklar står den boende för kostnaden själv)
Garage
Antal garagenycklar: 2
______________________________________________________________

Allmänna utrymmen
Nya dörrar i vitt.

Styrelsen har valt (utan att tillfråga nuvarande medlemmar) neutrala färger på dörrar för att det över tid är mer lämpligt och det blir mer lätt att ändra kulör på målningsbara ytor inom föreningen.

 Mer exakt information kommer senare när arbeten kommer igång.

Frågor och funderingar mejlas till styrelsen@brf32.com

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Brf Norrköpingshus nr 32

Sommarbrev 2019

Sommarbrev 2019                                                           2019-06-28

Här kommer lite information från styrelsen inför sommaren.

 • Vi har nu fina sommarblommor planterade vid entréerna. Även om det finns några som fått lite mer ansvar för att titta till dom och vattna, vill vi gärna uppmana alla boende att hålla ett öga på dom. Vattna och pyssla om dom så dom håller sig fina länge i sommarvärmen.
 • Från 1a juli finns en ny lag som förbjuder rökning på bland annat lekplatser och utanför entréer och lokaler. Det innebär att rökning inte är tillåten på våra lekplatser och vid entréerna som ligger i anslutning till lekplatserna och till vår samlingslokal. Vi får alla hjälpas åt att påminna varandra om detta nya förbud.
 • Firman som renoverat takutsprången på höghusen är klara med sitt arbete.
 • Det som pågår just nu är upphandling av nya dörrar till alla radhus, lägenheter, förråd och allmänna utrymmen. Även upphandling av nya lås till föreningens dörrar pågår. Dörrarna är på många håll slitna av väder och vind och ett nytt låssystem kommer öka säkerheten för alla boende. Förhoppningen är att det arbetet kommer att påbörjas i höst.
 • En upphandling gällande byte av ventilationsaggregat till höghusen pågår också. Aggregaten är gamla och det saknas reservdelar för att laga dom. Oklart i dagsläget när arbetet kommer sättas igång.
 • Vi vill även påminna om att felanmälan som gäller föreningen skall gå till styrelsen och inte till Riksbyggen. Vi har inget serviceavtal med Riksbyggen.
  Om man som boende vill ta hjälp av Riksbyggen för arbeten i bostaden får man bekosta det själv.
 • Systemet med laddning av taggar till gym och bastu har slutat fungera. Ny försäljning kommer att startas upp igen i augusti. Vi kör som vanligt sista onsdagen i månaden kl 19.30-20.00.
 • Styrelsen kommer att ta lite sommarledigt och sammanträder igen den 21/8. Mailen läses regelbundet men endast akuta fel eller ärenden kommer att behandlas.

Hoppas på en härlig sommar för er alla!

//Styrelsen BRF32

Vinterbrev till alla medlemmar

Informationsbrev till boende i Riksbyggen Bostadsrättsförening nr 32

 • Under höstens inspektion av garageportarna framkom att det finns en list på portarna som riskerar att lossna. De portar som behövs kommer att åtgärdas under vintern/våren. Det som kan orsaka att denna list lossnar är främst att man slår igen porten med en duns och inte stänger den försiktigt. Eventuella skador som uppstår på bilar ersätts bara genom den egna bilförsäkringen och man få således stå för kostnader själv. Så stäng försiktigt!
 • Vi vill även påminna om den allmänna informationen som gått ut till er som hyr garage i föreningen.
  Där informerade vi om att det endast är tillåtet att förvara ett motordrivet fordon, fyra (4) stycken däck och en mindre mängd (5 liter) brandfarlig vätska förvarat oåtkomligt för obehöriga. Har ni mot förmodan något annat förvarat i ert garage ber vi er omgående att avlägsna detta på grund av brandrisk.
 • Nu finns det åter kompostpåsar att hämta. De finns i sorteringsrummet utanför hus 287 eller i soprummet utanför hus 371. Det är bara dessa papperspåsar som får användas i föreningens komposter. Kom ihåg att föreningen betalar för att de hushållssopor som kastas inte innehåller matavfall. Om för mycket mat kastas där kan föreningen få straffavgift som kommer att debiteras alla boende.
 • På grund av för få ideella krafter så blev det inget valborgsfirande förra året. Inför detta år hoppas Rambodals Fritidsgård, som arrangerar firandet, att fler vill engagera sig. Kontakta Annika på fritidsgården om ni vill hjälpa till. Det behövs allt från kiosk/loppis/eldvakt mm.
  Annica Johansson, fritidsgard@norrkoping.se Fritidsgårdsföreståndare, Rambodals fritidsgård, Mobil: 0705747107, Telefon: +4611152984
 • Styrelsen sammanträder följande datum under året:
23e januari
20e februari
20e mars
24e april
15e maj
12e juni
21e augusti
18e september
16e oktober
13e november
12e december
Med reservation för ändringar och extra sammanträden.

 

 • Vårens städdag kommer att hållas den 27e april och höstens städdag kommer att hållas den 26e oktober.
 • Datum för årets årsmöte kommer att bli torsdagen den 24e oktober. Eventuella motioner inför stämman skall vara styrelsen till handa senast 31e juli.
 • För kontakt med styrelsen går det bra att maila, styrelsen@brf32.com, eller lägga en lapp i brevlådan vid styrelserummet i hus 287. Då styrelsen jobbar med detta på fritiden kan svar ibland dröja, likaså om något måste tas upp med hela styrelsen då vi bara sammanträder 1 gång i månaden. Kolla gärna in hemsidan också. Här finns mycket information! brf32.com
 • Läs gärna ”Vem svarar för underhållet” och ”Boendeinformation”. Båda är nyligen uppdaterade.

Vänliga hälsningar Styrelsen i Brf 32!

Bra länkar:
Riksbyggen www.riksbyggen.se
Riksbyggens intresseförening www.ifbrfn.se
Bredbandsbolaget www.telenor.se
Kompostmaskin www.joarform.se 
Com Hem www.comhem.se