Information till boende

Information till boende sker i första hand via föreningens hemsida, mail och genom anslag på anslagstavlorna vid rummen för sopor och kompost och i punkthusens entréer.

Gå in regelbundet för att hålla er uppdaterade.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att skapa en inloggning för Mina Sidor på Riksbyggens hemsida (www.Riksbyggen.se). Där erhåller man också information om föreningen samt att man kan anmäla autogiro, ställa sig till kö för parkering och garage och så vidare.

Kom ihåg att anmäla eller förnya din epost-adress till styrelsen@brf32.com, alternativt lämna en lapp i styrelsebrevlådan i hus 287 så att du inte missar informationsutskicken

Avgiftsförändring och övrig information

Information till boende i Riksbyggen Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 32

Styrelsen i föreningen har nu beslutat om budgeten för föreningen under verksamhetsåret 1 juli 2017 – 30 juni 2018. Månadsavgifterna kommer att justeras enligt följande från 1 juli 2017. Då Riksbyggen bytt ekonomisystem kommer denna förändring att visas först på avierna för 4e kvartalet, okt-dec, och då debiteras i efterhand.

  • Kostnaden för fjärrvärme har ökat stadigt de senaste åren och styrelsen har beslutat att höja uttaget för fjärrvärme från kr 87 per kvm och år till kr 93 per kvm och år.

Om man har en lägenhet på 100 kvm innebär detta en ökning av avgiften på kr 50 per månad.

  • För att gradvis täcka det underskott som föreningen fått på grund av de förändrade avskrivningsreglerna, har styrelsen beslutat att höja månadsavgiften, exklusive avgiften för bredband, med 2%.

I genomsnitt innebär detta att en lägenhet på 100 kvm får en höjning av avgiften med kr 112 per månad.

Nu kan vi meddela att solariet är öppet igen efter att ha varit stängt då någon/några gjort åverkan på myntautomaten.

Riksbyggen har skapat ett nytt system för att hantera köer. För medlemmar i vår förening gäller det kö för garage och parkeringsplats. Se bifogat brev här.

Det har visat sig att det finns brevinkast som börjar bli trasiga. Styrelsen har beslutat att om den boende behöver ha inkastet lagat kommer det istället skruvas igen och en tidningsklämma monteras på väggen. Det är endast tidningen som delas ut vid lägenheterna. Posten läggs som vanligt i postfacken på entréplan.

Styrelsen har nu beslutat datum för möten under hösten.
Vanliga styrelsemöten kommer hållas 15/8, 12/9, 10/10, 7/11 och 5/12.

Höstens städdag kommer att hållas 21/10 och årsstämman hålls den 26/10.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i föreningen

Sommarbrev till medlemmarna

Sommarbrev till medlemmarna
.
Det pågår eller kommer startas en del arbete i föreningen just nu.
Styrelsen har beslutat att hyra ut en liten del av ett vindsutrymme i hus 371 för att låta Telia montera en 4G-mast. Vi har tagit del av undersökningar som inte visar på någon förhöjd risk för boende i närheten. Liknande master finns på många hus och byggnader. Arbetet med montering pågår.
.
Som ni vet gjordes en kontroll av föreningens blandare och dom vattenburna handdukstorkarna i punkthusen. Allt är i princip klart och arbetet håller på att avslutas.
.
En del i problemen med varmvattnet i föreningen är att undercentralen, som bland annat styr varmvattnet och värmen i elementen, är ålderstigen och behöver bytas. Arbete pågår med att ta in offerter och det troliga är att arbetet startar till hösten 2017. Det kommer innebära en ganska stor kostnad för föreningen.
.
Även punkthusens hissar är ålderstigna och ett större arbete med att byta ut/renovera alla hissar kommer att påbörjas inom kort. Firman ALT hissar har fått i uppdrag att utföra arbetet. Även detta kommer att medföra betydande kostnad.
.
Bastun har nu fått lite uppdatering i form av nya möbler. Ta gärna en titt!
.
I maj har föreningen budgetmöte för att ta ställning till kommande års budget. En mindre hyreshöjning kommer att ske men styrelsen återkommer när den är fastslagen. På de senaste avierna från Riksbyggen har det felaktigt stått att en ändring av avgiften är gjord. Det felet kan ha att göra med att dom bytt ekonomisystem.
.
Solariet har varit avstängt en tid då någon eller några gjort åverkan på myntautomaten. Styrelsen har nu beslutat att öppna den för användning igen någon gån innan sommaren efter att ha lagat myntinkastet. Känner någon till vem som förstört går det bra att kontakta styrelsen. Det går nu bara att betala solariet med 10-kronor.
.
Nu har vi fått en härlig vår ute och fler barn är ute och leker på gårdarna. Det vore jättebra om föräldrar och barn kunde hjälpas åt att plocka i ordning på gårdarna efter sig.
.
Även i utemiljön kommer det att arbetas. Ytan vid parkeringen bredvid hus 347 kommer att asfalteras vartefter då asfalten spruckit där.
.
Vi hoppas på en skön vår och en solig sommar. Styrelsens sista möte är den 20/6. Därefter tar vi lite sommarlov och sammanträder igen i augusti. Försäljningen av taggar till gymmet tar också uppehåll över sommaren, juli-augusti, så passa på att ladda inför sommaren den sista onsdagen i maj, 31/5 kl 19.30-20.00. Information finns på hemsidan för insättning av pengar mm. (brf32.com)
.
Styrelsen för BRF32.

Städdag 22/10

Hej

Nu är det dags att samlas för en ny städdag.

Vi samlas vid redskapsbodarna utanför hus 287 kl 10.00 den 22/10. 

Tillsammans fixar vi till våra gårdar och gemensamma innemiljö.

Alla som deltar bjuds på fika och något att äta under dagen.

Inför städdagen skall alla cyklar, i cykelställ och cykelrum märkas med ”oktober 2016” och ”lägenhetsnummer”. Även barnvagnar och annat som förvaras i gemensamma utrymmen skall märkas eller städas undan. Felmärkta eller omärkta cyklar och saker kommer att kastas på städdagen.

Välkomna önskar Styrelsen BRF32

Nya ytterdörrar

Enligt föreningens underhållsplan kommer radhusens ytterdörrar att bytas under 2019/2020. Föreningen står för detta byte och det är då kostnadsfritt för de enskilda medlemmarna.

MEN vill du redan idag byta ut din ytterdörr får du bekosta detta själv. Styrelsen har valt ut tre dörrmodeller som du kan välja bland, du hittar dem här (pdf).

Pris endast köp av dörr: 5625:- inkl moms
Pris med färdigt montage och nya låsbehör, trycke, dörrbroms: 10 000:- inkl moms

Beställning av dörr sker till Gunnar Allerth

Årsstämma

Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 27/10 kl 19.00 i samlingslokalen.

Kallelse, årsredovisning och anmälningsblankett kommer i brevlådan.

Betalning av gym

Glöm inte att vi har ett nytt sätt att betala för gymmet då vi vill minska vår kontanthantering.

Det finns nu ett konto där all inbetalning för gym skall göras. Handelsbanken, clearingnr: 6591, kontonr: 980767938.
Sätt in pengar ca 1 vecka innan. Märk inbetalningen med lägenhetsnummer och namn. Visa sedan upp ett kvitto eller ett kontoutdrag vid laddningen/köpet av taggen som sker den sista onsdagen varje månad.

1 månad 120 kr, 6 månader 600 kr, 12 månader 1000 kr.

Kommande datum för försäljning är 31/8, 28/9, 26/10 osv.

Angående nybyggnationen på Rambogatan

Här kommer lite information från hyresbostäder angående det hus som ska byggas på andra sidan Rambogatan.

Entreprenören NCC har delat ut information till de boende i närheten av vår tomt om att mark- och schaktarbeten kommer att påbörjas under sommaren. Under vecka 32-ca vecka 35 kommer pålningsarbeten att utföras vilket kommer att medföra en ökad ljud- och bullernivå. Därefter kommer kranmontage och grundläggningsarbeten att startas upp.

Vi från Hyresbostäder vill informera om att det är till NCC ni vänder er om uppkommer frågor om det kommande pålningsarbetet. NCC når ni via 011-210600. Detta så att frågor mm hamnar på rätt ställe. Övriga frågor kan ni gärna förmedla via mig så ser jag till att de hamnar på rätt ställe i vår organisation.

I skrivande stund har ca 250 intressenter anmält sig via vår hemsida och andra forum och det är vi mycket glada för. Det visar på ett stort intresse för hyresrätter i Rambodal. Under hösten kommer vi att intensifiera vår marknadsföring och lansering och påbörjad uthyrning är planerad till ca 1 år före inflyttning, dvs februari 2017 (inflyttning är februari 2018).

Hälsningar
Thomas Gustafsson
Uthyrningschef Nyproduktion
Hyresbostäder
011-21 16 83

Informationsbrev

Här kommer ett informationsbrev med viktig information till föreningens alla boende.

Informationsbrev

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar!

Vårens städdag 23/4

Nu är våren på gång och det är dags för föreningens gemensamma städdag.

Vi samlas som vanligt den 23/4 kl 10.00 utanför redskapsboden vid hus 287. 

Tillsammans fixar vi till våra gårdar och gemensamma innemiljö.

Alla som deltar bjuds på fika och något att äta under dagen.

Inför städdagen skall alla cyklar, i cykelställ och cykelrum märkas med ”april 2016” och ”lägenhetsnummer”. Även barnvagnar och annat som förvaras i gemensamma utrymmen skall märkas eller städas undan. Felmärkta eller omärkta cyklar och saker kommer att kastas på städdagen.

Välkomna önskar Styrelsen BRF32

Angående värmen i husen

Under vintern har styrelsen fått en del frågor angående värmen i husen. Här kommer lite allmän information.

Värmen i våra fastigheter styrs helt per automatik av utomhustemperaturen – ju kallare det är ute desto mer värme i elementen. Så när temperaturen utomhus sjunker går värmen igång i våra hus. Det kan dock ta något dygn innan den som bor i huset känner av det – eftersom det tar tid innan värmen hunnit sprida sig ordentligt i hela huset. Likaså sjunker värmen i elementen när temperaturen stiger utomhus.

Det ska vara ca 21 grader i den s k komfortzonen (mitt i rummet 1,20 meter över golvet), och att det finns ett ”spelrum” på 4 grader vid golv/ytterväggar och tak. Det vill säga, det kan vara 17 grader på golvet, men det måste vara 21 grader i komfortzonen.

Ett av de vanligaste problemen vid låg temperatur är att stora möbler har felplacerats framför elementen. Där hindrar de luftcirkulationen och värmetransporterna i bostaden. Ge värmen fritt spelrum så den lätt kan cirkulera i bostaden.

Det är även viktigt att se till att fönster och dörrar är tätade på ett bra sätt. Det är den boendes ansvar att underhålla tätlister och liknande. Ta kontakt med lämplig firma om du/ni behöver hjälp att se över detta.

Bifogar även en länk till ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer inomhus” för den som vill läsa lite mer.

Hälsningar Styrelsen

Lås på container för papper och kartong

Nu är det monterat lås på containrarna för papper och kartong.

Det är vanliga lägenhetsnyckeln som passar.

För allas trivsel gäller följande ordningsregler:
Containern är endast avsedd för föreningens medlemmar.
Följ noga anvisningarna på containern om vad du får kasta och inte.
Se till att allt skräp hamnar i containern. Är containern full så lämna inga sopor utanför. Kom tillbaka vid ett senare tillfälle, containern töms om den blir full.
Stäng och lås containern efter dig så att inga obehöriga kommer och slänger sitt skräp hos oss.

Tänk på att om du inte följer ordningsreglerna så leder det till ökade kostnader för föreningen!

Viktig information angående ventilationen i punkthusen.

I föreningens punkthus har obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförts under november och december månad 2015. Styrelsen för Norrköpinghus nr 32 har nu erhållit protokoll från besiktningen där det rapporteras om brister i flertalet lägenhet som faller under lägenhetsinnehavarens underhållsansvar. Berörda lägenheter kontaktas vi brev. Bristerna ska återställas av lägenhetsinnehavare och vara klart senast 160301. En efterbesiktning på detta kommer att genomföras och har begärda åtgärder inte utförts kommer styrelsen begära återställning av föreningen utsedd behörig firma och lägenhetsinnehavare kommer att faktureras för detta.
Dessa brister ska åtgärdas/utföras även om lägenheten köpts i nuvarande skick. Föreningen har skyldighet att hålla ventilation med godkända värden och dessa fel i lägenheterna stör ventilationsflödena.

Bristerna innefattar bl.a. följande exempel. Det är inte tillåtet att sätta in spisfläkt och koppla den till ordinarie ventilation. Ventilationsdon skall finnas på plats, det är inte tillåtet att bygga för ventilation- rens- och besiktningsluckor. Inget som innefattar ventilationens grundkonstruktion får byggas om eller ändras utan godkännande av styrelsen.

Allt detta är för att ventilationen skall fungera korrekt.

Styrelsen för Norrköpingshus nr 32 kan rekommendera er att kontakta Hami Plåt och Vent om det är så att ni inte anser att ni kan återställa er brist själva.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Norrköpingshus nr 32

Tack Carina!

Efter 16 trogna år som föreningens sekreterare har Carina Öhr-Gustavsson nu valt att avgå.

Carina har gjort ett mycket bra arbete för föreningen och tackades av på årsstämman.

Styrelsen Brf32

Tack!

Tack till er som var med och hjälpte till på städdagen och till er som deltog på föreningens årsstämma.

Styrelsen Brf32

Suppleant i styrelsen!

Är du rätt person?

Är du en person som känner att du har tid över för att engagera dig lite extra i vår bostadsrättsförening?

Skulle en plats som suppleant i styrelsen kunna vara just det som skulle ge dig en ny utmaning?

Vi söker människor som har:

– engagemang för människorna och miljön där vi bor

– personliga egenskaper med fokus att förbättra för alla

Det kanske är just du som är den som behövs i laget? Det är lätt att tro att man inte kan tillföra något till en väl fungerande verksamhet. Det är oftast tvärtom. Nya intryck och idéer är alltid av stor betydelse.

Gör skillnad. Hör av dig till valberedningen senast 20 oktober så får du veta mer…

 

gunnar_nordstrom@bredband.net

micke_5@bredband.net

Ordinarie föreningsstämma

Nu är det dags för ordinarie föreningsstämma i BRF 32.

Datum: Onsdagen den 28 oktober kl 19.00

Plats: Föreningens samlingslokal, Rambogatan 347

Information och årsredovisning har lämnats till varje hushåll.

Anmälan läggs i styrelsebrevlådan i hus 287 senast 22/10.

Välkomna!

Insamling av papper och kartong

Nu har vi placerat containrarna för insamling av papper och kartong på vändplanen i mitten av föreningen.
Hoppas det blir ännu lättare för alla att sortera sitt avfall!

Vartefter kan dom komma att förses med lås.

Städdag 24e oktober

Nu är det dags för vår gemensamma städdag, den 24e oktober. Vi samlas kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför 287.

Glöm inte att alla cyklar, barnvagnar övriga leksaker och ägodelar i cykelrum, barnvagnsförråd och cykelställ skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”oktober 2015”. Allt som inte är korrekt uppmärkt kommer att kastas/omhändertas på städdagen.

Under dagen serveras fika, korv/hamburgare till de som hjälper till.

Varmt välkomna önskar styrelsen.

Soprum

Soprummen och rummen för sortering är nu utrustade med lås. Vanliga lägenhetsnycken passar.

Bra länkar:
Riksbyggen www.riksbyggen.se
Riksbyggens intresseförening www.ifbrfn.se
Bredbandsbolaget www.telenor.se
Kompostmaskin www.joarform.se 
Com Hem www.comhem.se