Information till boende

Information till boende sker i första hand via föreningens hemsida och genom anslag på anslagstavlorna vid rummen för sopor och kompost.

Gå in regelbundet för att hålla er uppdaterade.

Ladda ner senaste versionen av ”Boendeinformation

Informationsbrev

Här kommer ett informationsbrev med viktig information till föreningens alla boende.

Informationsbrev

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar!

Vårens städdag 23/4

Nu är våren på gång och det är dags för föreningens gemensamma städdag.

Vi samlas som vanligt den 23/4 kl 10.00 utanför redskapsboden vid hus 287. 

Tillsammans fixar vi till våra gårdar och gemensamma innemiljö.

Alla som deltar bjuds på fika och något att äta under dagen.

Inför städdagen skall alla cyklar, i cykelställ och cykelrum märkas med ”april 2016” och ”lägenhetsnummer”. Även barnvagnar och annat som förvaras i gemensamma utrymmen skall märkas eller städas undan. Felmärkta eller omärkta cyklar och saker kommer att kastas på städdagen.

Välkomna önskar Styrelsen BRF32

Angående värmen i husen

Under vintern har styrelsen fått en del frågor angående värmen i husen. Här kommer lite allmän information.

Värmen i våra fastigheter styrs helt per automatik av utomhustemperaturen – ju kallare det är ute desto mer värme i elementen. Så när temperaturen utomhus sjunker går värmen igång i våra hus. Det kan dock ta något dygn innan den som bor i huset känner av det – eftersom det tar tid innan värmen hunnit sprida sig ordentligt i hela huset. Likaså sjunker värmen i elementen när temperaturen stiger utomhus.

Det ska vara ca 21 grader i den s k komfortzonen (mitt i rummet 1,20 meter över golvet), och att det finns ett ”spelrum” på 4 grader vid golv/ytterväggar och tak. Det vill säga, det kan vara 17 grader på golvet, men det måste vara 21 grader i komfortzonen.

Ett av de vanligaste problemen vid låg temperatur är att stora möbler har felplacerats framför elementen. Där hindrar de luftcirkulationen och värmetransporterna i bostaden. Ge värmen fritt spelrum så den lätt kan cirkulera i bostaden.

Det är även viktigt att se till att fönster och dörrar är tätade på ett bra sätt. Det är den boendes ansvar att underhålla tätlister och liknande. Ta kontakt med lämplig firma om du/ni behöver hjälp att se över detta.

Bifogar även en länk till ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer inomhus” för den som vill läsa lite mer.

Hälsningar Styrelsen

Lås på container för papper och kartong

Nu är det monterat lås på containrarna för papper och kartong.

Det är vanliga lägenhetsnyckeln som passar.

För allas trivsel gäller följande ordningsregler:
Containern är endast avsedd för föreningens medlemmar.
Följ noga anvisningarna på containern om vad du får kasta och inte.
Se till att allt skräp hamnar i containern. Är containern full så lämna inga sopor utanför. Kom tillbaka vid ett senare tillfälle, containern töms om den blir full.
Stäng och lås containern efter dig så att inga obehöriga kommer och slänger sitt skräp hos oss.

Tänk på att om du inte följer ordningsreglerna så leder det till ökade kostnader för föreningen!

Viktig information angående ventilationen i punkthusen.

I föreningens punkthus har obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförts under november och december månad 2015. Styrelsen för Norrköpinghus nr 32 har nu erhållit protokoll från besiktningen där det rapporteras om brister i flertalet lägenhet som faller under lägenhetsinnehavarens underhållsansvar. Berörda lägenheter kontaktas vi brev. Bristerna ska återställas av lägenhetsinnehavare och vara klart senast 160301. En efterbesiktning på detta kommer att genomföras och har begärda åtgärder inte utförts kommer styrelsen begära återställning av föreningen utsedd behörig firma och lägenhetsinnehavare kommer att faktureras för detta.
Dessa brister ska åtgärdas/utföras även om lägenheten köpts i nuvarande skick. Föreningen har skyldighet att hålla ventilation med godkända värden och dessa fel i lägenheterna stör ventilationsflödena.

Bristerna innefattar bl.a. följande exempel. Det är inte tillåtet att sätta in spisfläkt och koppla den till ordinarie ventilation. Ventilationsdon skall finnas på plats, det är inte tillåtet att bygga för ventilation- rens- och besiktningsluckor. Inget som innefattar ventilationens grundkonstruktion får byggas om eller ändras utan godkännande av styrelsen.

Allt detta är för att ventilationen skall fungera korrekt.

Styrelsen för Norrköpingshus nr 32 kan rekommendera er att kontakta Hami Plåt och Vent om det är så att ni inte anser att ni kan återställa er brist själva.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Norrköpingshus nr 32

Tack Carina!

Efter 16 trogna år som föreningens sekreterare har Carina Öhr-Gustavsson nu valt att avgå.

Carina har gjort ett mycket bra arbete för föreningen och tackades av på årsstämman.

Styrelsen Brf32

Tack!

Tack till er som var med och hjälpte till på städdagen och till er som deltog på föreningens årsstämma.

Styrelsen Brf32

Suppleant i styrelsen!

Är du rätt person?

Är du en person som känner att du har tid över för att engagera dig lite extra i vår bostadsrättsförening?

Skulle en plats som suppleant i styrelsen kunna vara just det som skulle ge dig en ny utmaning?

Vi söker människor som har:

– engagemang för människorna och miljön där vi bor

– personliga egenskaper med fokus att förbättra för alla

Det kanske är just du som är den som behövs i laget? Det är lätt att tro att man inte kan tillföra något till en väl fungerande verksamhet. Det är oftast tvärtom. Nya intryck och idéer är alltid av stor betydelse.

Gör skillnad. Hör av dig till valberedningen senast 20 oktober så får du veta mer…

 

gunnar_nordstrom@bredband.net

micke_5@bredband.net

Ordinarie föreningsstämma

Nu är det dags för ordinarie föreningsstämma i BRF 32.

Datum: Onsdagen den 28 oktober kl 19.00

Plats: Föreningens samlingslokal, Rambogatan 347

Information och årsredovisning har lämnats till varje hushåll.

Anmälan läggs i styrelsebrevlådan i hus 287 senast 22/10.

Välkomna!

Insamling av papper och kartong

Nu har vi placerat containrarna för insamling av papper och kartong på vändplanen i mitten av föreningen.
Hoppas det blir ännu lättare för alla att sortera sitt avfall!

Vartefter kan dom komma att förses med lås.

Städdag 24e oktober

Nu är det dags för vår gemensamma städdag, den 24e oktober. Vi samlas kl 10.00 vid redskapsbodarna utanför 287.

Glöm inte att alla cyklar, barnvagnar övriga leksaker och ägodelar i cykelrum, barnvagnsförråd och cykelställ skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”oktober 2015”. Allt som inte är korrekt uppmärkt kommer att kastas/omhändertas på städdagen.

Under dagen serveras fika, korv/hamburgare till de som hjälper till.

Varmt välkomna önskar styrelsen.

Soprum

Soprummen och rummen för sortering är nu utrustade med lås. Vanliga lägenhetsnycken passar.

Parkering

Parkering är inte tillåten på gårdarna för annat än i och urlastning. Om ingen aktivitet sker kring fordonet har Europark rätt att bötfälla bilen eller mopeden/MC.

Tack!

Tack till alla som hjälpte till på vår gemensamma städdag!

Bokning av samlingslokalen

Nu finns det möjlighet att göra bokningsförfrågan av samlingslokalen direkt på föreningens hemsida.
Gå in under ”Om föreningen”, välj sedan ”Gemensamma lokaler”.
Till höger på sidan hittar finns en kalender där önskat datum väljs. Fyll i resterande uppgifter
samt klicka på skicka. Därefter behandlas er förfrågan.

Städdag 18/4

Vårens städdag kommer att hållas lördagen den 18/4
Vi samlas som vanligt utanför 287 kl 10.00 för att tillsammans göra fint bland våra gemensamma utrymmen både inne och ute.
Fika och korv/hamburgare bjuds till de som hjälper till.
Glöm inte att märka alla tillhörigheter som står på gemensamma utrymmen så som cykelförråd, cykelställ och barnvagnsförråd. Allt skall märkas med ”vår 2015” och ”lägenhetsnummer”. Omärkta saker kommer att kastas eller omhändertas i samband med städningen.
Välkomna!

Extra stämma!

Med anledning av ändrade stadgar för föreningen kommer det att hållas en extra stämma den 11/3, kl 19.00 i Samlingslokalen. Mer information kommer i brevlådan.

Protokoll och årsredovisning

Nu finns föreningens årsredovisning och protokoll från årsstämman att läsa här på hemsidan.
Se under rubriken ”Ladda ner” på förstasidan.

Tack!

Tack till alla som deltog på föreningens årsmöte och till alla som deltog och jobbade på bra på höstens städdag.

Städdag 25/10

Höstens städdag kommer att genomföras lördagen den 25:e oktober. Vi samlas kl 10.00 utanför redskapsboden vid hus 287.

Inför dagen skall följande göras:
Cyklar, pulkor, vagnar och liknande i förråd och cykelställ skall märkas med ”lägenhetsnummer” och ”oktober 2014” eller städas undan. Rensning och kastning kommer att ske av omärkta eller felmärkta saker! 

Fika och korv/hamburgare kommer att serveras till boende i föreningen som deltar och hjälper till under dagen.

Hoppas vi är många som hjälps åt!

Bra länkar:
Riksbyggen www.riksbyggen.se
Riksbyggens intresseförening www.ifbrfn.se
Bredbandsbolaget www.bredbandsbolaget.se
Kompostmaskin www.joarform.se 
Com Hem www.comhem.se